Algemene voorwaarden

Dit document omvat de algemene voorwaarden voor levering van Diensten en/of Producten (hierna: voorwaarden) door Leverancier aan consumenten en zakelijke klanten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. Niettegenstaande de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden van Leverancier, en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of enige andere uiting van Leverancier en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden. In de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen bepalingen staan die afwijken van de bepalingen in deze voorwaarden. In die gevallen zijn de bepalingen in de overeenkomst van toepassing.

Voor de inhoud van de Algemene voorwaarden en/of modelformulier herroeping klik op onderstaande: